Zespol Wrzos wraz z uczestnikami majówki na tle kapiliczki na Piaskach w Niepołomicach

 

Kapliczki i krzyże przydrożne stanowią nieodłączny element polskiego krajobrazu kulturowego, przypominającego o historii, ludzkich tragedia i przynależności religijnej. Tradycja śpiewania nabożeństw maryjnych przy kapliczkach zrodziła się w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku i kultywowana jest po dzień dzisiejszy.

Tą piękną tradycję od lat podtrzymuje Zespół Wrzos, który każdego roku w maju prowadzi jedno nabożeństwo majowe przy kapliczce na Piaskach. Tak też było 12 maja 2023, w godzinach wieczornych wraz z ks. Stanisławem Miką proboszczem Parafia pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach oraz mieszkańcami osiedla śpiewali Litanię Loretańską i pieśni maryjne.

Uczestnictwo w nabożeństwie majowym to przede wszystkim przeżycie religijne, ale również ważne wydarzenie kulturowe oraz kontynuacja pieknej polskiej tradycji.