twórcze warsztaty 2a

To zajęcia o charakterze plastyczno - artystycznym, kierowane są do dzieci w wieku szkolnym. Tutaj działania plastyczne przeplatają się z różnymi technikami zdobniczymi, krawieckimi i rękodziełem artystycznym. Obok prac plastycznych dzieci wykonują różnorodne formy przestrzenne i elementy dekoracyjne, m.in. wykonują kwiaty w różnych technikach, zdobią decoupage, filcują, projektują swoje małe dzieła.

Poznają różne techniki artystyczne, narzędzia, materiały i ich zastosowanie, bezpośrednio działając na nich.

Warsztaty twórcze to świetna nauka poprzez zabawę i doświadczanie, które rozbudzają kreatywność, wyobraźnię, sprawność manualną, zdolności plastyczne, poznają elementy kompozycji plastycznej i przestrzennej.

Dodaną wartością tych zajęć artystycznych jest nabycie wielu życiowych umiejętności oraz dostarczanie radości i wzmacnianie poczucie własnej wartości.

Podczas warsztatów instruktor prowadzący czuwa nad każdym uczestnikiem udzielając indywidualnych uwag, sugestii i instruktarzu.

Dodatkowe informacje:

cena: 60,00 zł/ m-c
warsztaty prowadzi profesjonalny instruktor
więcej szczegółów domu kultury 

  • 60,00 zł/ m-c