grupa ćwiczących seniorek

Gimnastyka dla seniora to jedna z form mająca na celu aktywizację osób starszych, posiadająca charakter prozdrowotny.

Kierowana jest do seniorów, zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Proponowane zestawy ćwiczeń są dostosowane do wieku i możliwości osób starszych, do kondycji i zdrowia ćwiczących. Prowadzi je wykwalifikowany i przygotowany instruktor.

Proponowane seniorom ćwiczenia mają charakter funkcjonalny, uwzględniają możliwości motoryczne i zdrowotne, ewentualne występowanie bólu mięśni i stawów.

Mają za zadanie wzmacnianie oraz aktywizację mięśni odpowiadających za stabilizację i utrzymanie pionowej postawy ciała oraz równowagi, zmniejszenie sztywności mięśniowo – stawowej. Prowadzone są również ćwiczenia oddechowe i izometryczne, na kręgosłup, ćwiczenia rozciągające.   

Dodatkowo instruktor prowadzący udziela seniorom instruktarzu w zakresie celowości stosowania danego ćwiczenia.

dodatkowe informacje:

czas: 45 min

cena: nieodpłatne dla członków Klubu Aktywnego Seniora, pozostałe osoby – 10 zł/zajęcia

więcej informacji w domu kultury

  • nieodpłatne