Centrum Kultury w Niepołomicach umożliwia wynajęcie powierzchni na nośnikach reklamowy - w gablotach zewnętrznych zamykanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Domów Kultury w Woli Batorskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Staniątkach.

Zamieszczanie plakatów/afiszy w gablotach ogłoszeniowych odbywa się we wszystkie dni robocze tygodnia. Minimalny okres ekspozycji wynosi 5 dni.

Cena obejmuje wyklejanie plakatu oraz wynajem powierzchni odpowiedniego formatu na nośniku reklamowym.
• Regulamin zamieszczania plakatów w gablotach wraz z cennikiem (kliknij tutaj)
Warunkiem współpracy jest pisemne zgłoszenie w Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26. Więcej informacji: tel. 12 281 11 17 i w wyżej wymienionych Domach Kultury

Zasady wraz z cennikiem

Zapraszamy do współpracy.