29 listopada 2012 w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych odbyła się jak co roku prezentacja tradycyjnych potraw wigilijnych.

W prezentacji stołu wigilijnego wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z dziewięciu gmin województwa małopolskiego. Swój stół miały także Niepołomice reprezentowane przez KGW z Woli Zabierzowskiej.

Po prezentacji i degustacji wszystkich potraw jury konkursowe postanowiło przyznać równorzędne nagrody dla wszystkich KGW w postaci kuchenki mikrofalowej oraz nagrodę pieniężną wraz z okolicznościowymi dyplomami. Oceniając staranność, autentyczność i tradycyjność potraw wigilijnych postanowiło przyznać dodatkowe wyróżnienia dla KGW z Woli Zabierzowskiej oraz z Zofipola wraz z dodatkową nagrodą w postaci 10 litrowego termosu.

W trakcie prezentacji i degustacji potraw świątecznych wystąpiła Kapela Ludowa Wolanie z Domu Kultury z Woli Zabierzowskiej, która została specjalnie zaproszona na tą okazję.

Do udziału w prezentacji zaproszone zostało 9 kół, a były to koło z Woli Zabierzowskiej gmina Niepołomice, z Zofipola gmina Jgołomia Wawrzeńczyce, z Maciejowic gmina Kocmyrzów Luborzyca, z Kwaczal gmina Alwernia, z Krzęcina gmina Skawina, z Siedlca gmina Krzeszowice, z Tokarni gmina Tokarnia, z Wiatowic gmina Gdów oraz z Klimontowa gmina Proszowice.

Organizatorem przedsięwzięcia było WZRKiOR przy współpracy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach w ramach realizacji programu „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa”, którego partnerem jest Województwo Małopolskie.

W spotkaniu uczestniczył Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak , Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak oraz przedstawiciele jednostek obsługi rolnictwa: ARiMR, ARR, KRUS, jednostek kultury, Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz licznie zgromadzone członkinie KGW.