Pod taką nazwą 21 września 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyło się podsumowanie twórczości Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. Była to kolejna już edycja projektu „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa”, którego partnerem było Województwo Małopolskie

Tego dnia piękne regionalne stroje zespołów śpiewaczych prezentujących pieśni ludowe z podkrakowskich wsi błyszczały w całej sali. Gminę Niepołomice reprezentowało podczas przeglądu Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Kapelą Ludową Wolanie z Domu Kultury z Woli Zabierzowskiej.

W tegorocznej edycji wzięło udział siedem zespołów z siedmiu gmin i były to: KGW z Woli Zabierzowskiej – gmina Niepołomice, KGW ze Szczepanowic – gmina Słomniki, KGW z Niegowici – gmina Gdów, KGW z Rudna – gmina Krzeszowice, KGW z Wiśniowej – gmina Wiśniowa, KGW z Luborzycy – gmina Kocmyrzów-Luborzyca oraz Kapela Ludowa „Tęcza” z Maszkowa – gmina Iwanowice.

Po wysłuchaniu wszystkich zespołów Komisja Konkursowa postanowiła przyznać:

I miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczepanowic
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zabierzowskiej
III miejsce - Kapela Ludowa "Tęcza" z Maszkowa
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pieniężne.

W spotkaniu wzięli udział: Wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, Przewodniczący Krajowej Rady KRUS dr Andrzej Kosiniak-Kamysz, Z-ca Dyrektora MODR w Karniowicach Zbigniew Tomaszek, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz przedstawiciele jednostek obsługi rolnictwa: ARiMR, ARR, KRUS, jednostek kultury oraz licznie zgromadzone członkinie KGW.