W III Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK- art, który odbył się 15 marca 2012 roku w Centrum Kultury w Gdowie młodzi uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w różnych kategoriach.

Grupa taneczna „EXTREME” z Domu Kultury w Słomirogu, reprezentująca Centrum Kultury w Niepołomicach zaprezentowała układ taneczny w kategorii taniec nowoczesny, zdobywając tym II miejsce.