29 listopada 2012 w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych odbyła się jak co roku prezentacja tradycyjnych potraw wigilijnych.

W prezentacji stołu wigilijnego wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z dziewięciu gmin województwa małopolskiego. Swój stół miały także Niepołomice reprezentowane przez KGW z Woli Zabierzowskiej.

„Teraz My” pod taką nazwą odbywa się corocznie Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów, którego organizatorem jest Dom Kultury Włochy w Warszawie.

W sobotę 17 listopada 2012, wczesnym rankiem trzy zespoły seniorów delegowane przez Centrum Kultury w Niepołomicach wyjechały do Warszawy, by reprezentować Gminę Niepołomice. Były to Zespół śpiewaczy Wrzos, Grupa śpiewaczo – obrzędowa Nasza Wola z Woli Batorskiej oraz Grupa śpiewacza Wolańska Muza wraz z Kapelą Ludową Wolanie z Woli Zabierzowskiej. Zespoły te na co dzień działają w miejscowych Domach Kultury.

Pod taką nazwą 21 września 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie odbyło się podsumowanie twórczości Zespołów Kół Gospodyń Wiejskich. Była to kolejna już edycja projektu „Małopolska Nasz Region Nasza Szansa”, którego partnerem było Województwo Małopolskie

Tego dnia piękne regionalne stroje zespołów śpiewaczych prezentujących pieśni ludowe z podkrakowskich wsi błyszczały w całej sali. Gminę Niepołomice reprezentowało podczas przeglądu Koło Gospodyń Wiejskich wraz z Kapelą Ludową Wolanie z Domu Kultury z Woli Zabierzowskiej.

W III Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK- art, który odbył się 15 marca 2012 roku w Centrum Kultury w Gdowie młodzi uczestnicy prezentowali swoje umiejętności w różnych kategoriach.

Grupa taneczna „EXTREME” z Domu Kultury w Słomirogu, reprezentująca Centrum Kultury w Niepołomicach zaprezentowała układ taneczny w kategorii taniec nowoczesny, zdobywając tym II miejsce.