Od stycznia 2014 w Gminie Niepołomice rozpoczął działanie Ośrodek Wsparcia Seniorów, prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „Dziecięce Marzenia”.

Ośrodek działa w Woli Zabierzowskiej, Zabierzowie Bocheńskim oraz Zakrzowie. Zajęcia prowadzone są w poszczególnych miejscowościach w Domach Kultury. Pomieszczeń na ten cel użyczyło Centrum Kultury w Niepołomicach.

W Ośrodku Wsparcia prowadzone są wielokierunkowe działania adresowane do środowiska seniorów. Działania prowadzone są w integracji z młodzieżą. Celem podejmowanych działań jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą.

Prowadzone są zajęcia:
kulinarne - seniorzy uczą młodzież gotowania, robienia wypieków itp.

edukacji technologicznej – młodzież uczy seniorów obsługi urządzeń technicznych; komputera, telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego

artystyczna – zajęcia z rękodzieła: szydełkowanie, haft, rzeźbiarstwo, bibułkarstwo itp.

spotkania z historią – seniorzy dzielą się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem przekazując im legendy i opowieści związane z historia lokalną.

Wszystkie osoby młodsze i starsze chcące wziąć udział w zajęciach Ośrodka Wsparcia zapraszamy do kontaktu:

Wola Zabierzowska – pan Aleksander Ostrowski, wtorki i piątki godz. 14.00-18.00
 tel. 12 251 30 05

Zabierzów Bocheński – pani Maria Strzelec, środy godz. 14.00 – 18.00
 tel. 12 281 68 55

Zakrzów – pani Stanisława Zielińska , poniedziałki i czwartki godz. 16.00-20.00
 tel. 12 281 80 33

Działanie Ośrodka finansowane jest ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Gminy Niepołomice.