Czytaj więcej...Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Zagórzanie rozpoczęły się 16 maja 2013. W każdym tygodniu odbywają się po 2 spotkania warsztatowe oraz jedne warsztaty z zakresu emisji głosu i śpiewu ludowego.

Do uczestników może dołączyć każdy zainteresowany młody kandydat, posiadający podstawowe umiejętności w zakresie tańca ludowego.  

Projekt zatytułowany Organizacja warsztatów tańca ludowego oraz zakup elementów strojów, realizowany jest w Domu Kultury w Zagórzu.

Projekt realizowany jest w dwóch etapach:
I etap – 16 maja 2013 do 15 grudnia 2013
II etap – 1 stycznia 2014 do 30 września 2014

Projekt pn. Organizacja warsztatów tańca ludowego oraz zakup elementów strojów, realizowany jest w ramach działania 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007 – 2013, na które Centrum Kultury w Niepołomicach otrzymało dofinansowanie.

Czytaj więcej...

Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza dzieci i młodzież do udziału w warsztatach tańca ludowego podczas, których będzie można nauczyć się tańców, przyśpiewek oraz pieśni ludowych własnego regionu oraz sąsiadujących regionów.  Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem wieku i umiejętności uczestników.

Warsztaty rozpoczęły się od 16 maja 2013, jednak nadal zainteresowanych zapraszamy do Domu Kultury w Zagórzu. Obowiązują zapisy, tel. 12 281 80 52

Zajęcia prowadzą:
Janusz Przepióra - choreografia, emisja głosu 
Maciej Ziobro - akompaniament i kierownictwo muzyczne

Warsztaty Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie odbywają odbywać się w dwa razy w tygodniu.  Dodatkowo dla młodzieży prowadzone są warsztaty emisji głosu, przygotowanie przyśpiewek oraz pieśni ludowych. Uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie nowej choreografii  suity krakowskiej, suit lubelskiej i Beskidu żywieckiego.

Warsztaty tańca

  • Warsztaty tańca ludowego z ZPiT Zagórzanie_1
  • Warsztaty tańca ludowego z ZPiT Zagórzanie_2
  • Warsztaty tańca ludowego z ZPiT Zagórzanie_3

Warsztaty emisji głosu i śpiewu ludowego

  • Warsztaty emisjii głosu ZPiT Zagórzanie_1
  • Warsztaty emisjii głosu ZPiT Zagórzanie_2
  • Warsztaty emisjii głosu ZPiT Zagórzanie_3

Warsztaty dla dzieci realizowane wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie, odbywają się jeden razy w tygodniu. Z tą grupą opracowane zostaną tańce krakowskie oraz melodie i tańce śląskie.

  • Warsztaty tańca ludowego z małymi zagórzanami_1
  • Warsztaty tańca ludowego z małymi zagórzanami_2
  • Warsztaty tańca ludowego z małymi zagórzanami_3