Spotkania ze sztuką - warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach:

I etap – 1 czerwca 2013 do 15 grudnia 2013
II etap – 1 stycznia 2014 do 31 lipca 2014

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

warsztaty plastyczne dla dzieci: w Domach Kultury w Woli Batorskiej i Zagórzu po 1 grupie dzieci/ tygodniowo, w Staniątkach z 2 grupami dzieci/tygodniowo

wtorek – godz.14.30 – Dom Kultury w Woli Batorskiej

czwartek - godz.13.00 – Dom Kultury w Staniątkach
czwartek – godz.14.30 – Dom Kultury w Staniątkach 
czwartek - godz.16.15 – Dom Kultury w Zagórzu  

Obowiązują wcześniejsze zapisy:
Dom Kultury w Woli Batorskiej tel.12 281 60 03
Dom Kultury w Staniątkach tel.12 281 82 57
Dom Kultury w Zagórzu tel. 12 281 80 52 

warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych realizowane będą z 1grupą/tygodniowo w DK w Woli Batorskiej

wtorek – godz.16.00 – Dom Kultury w Woli Batorskiej 

warsztaty rękodzieła artystycznego: w wymiarze 1 raz w miesiącu realizowane będą w Domach Kultury w Staniątkach i Woli Batorskiej oraz w Klubie Kultury w Suchorabie

warsztaty pisania ikono z 2 grupami: w Domu Kultury w Staniątkach we wrześniu 2013 i w miesiącu marcu 2014 w Domu Kultury w Woli Batorskiej


warsztaty ceramiki: w Domach Kultury w Woli Zabierzowskiej - wrzesień -październik 2013, Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim - październik - listopad 2013, Dom Kultury w Zakrzowie - luty - marzec 2014.


Wszystkie warsztaty są ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru działania LGD.

Projekt pn.Spotkania ze sztuką - warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizowany jest  w ramach działania 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007 – 2013, na które Centrum Kultury w Niepołomicach otrzymało dofinansowanie. 

loga leader 1 20140124 1134887237

Pomimo, że od 1 czerwca 2013 rozpoczęły się warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz warsztaty rękodzieła artystycznego każdy może jeszcze zapisać się i dołączyć do grup.