Na podstawie art.18 ust.1e pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach z siedzibą przy ul. Bocheńskiej 26, 32 – 005 Niepołomice informuje, że w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2019, a kończącym się dnia 31 grudnia 2019 instytucja otrzymała darowizny w ogólnej kwocie 3.676,55 zł, które przeznaczyła na cele statutowe.