Zespół Wrzos powstał w 1947r. Jego założycielem i opiekunem do 1994r. był Stanisław Cebula.

Czytaj więcej...W 1950 roku zespół działał pod opiekę Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Niepołomicach. Istniały sekcje: chóralna, teatralna, taneczna i regionalna. Największe sukcesy odnosiła sekcja teatralna, która  przygotowywała i wystawiała liczne sztuki.

Jesienią 2012 zespół obchodził Jubileusz 65 lat swojej działalności. Przez lata działalności trwale wpisał się w życie kulturalne Niepołomic. Od wielu lat Wrzos prowadzi działalność artystyczną przy Centrum Kultury w Niepołomicach, które udziela zespołowi wszelkiej pomocy  organizacyjnej i artystycznych.

W 2004 r. obowiązki opiekuna i kierownika przejęła od Henryki Tomaszewskiej i sprawuje do chwili obecnej Maria Baran. Akompaniuje na akordeonie Jan Gębała. Opiekę wokalną i artystyczną sprawuje Julia Sarnecka.Liczący obecnie 16 osób zespół amatorski skupia seniorów i rencistów z Gminy Niepołomice, ludzi w podobnym wieku, różnych zawodów, których łączy zamiłowanie do śpiewu.