chwalcie ki umajone 1 20150522 1106135821W polskim krajobrazie wiele jest pięknych, starych kapliczek przydrożnych, mniej lub bardziej zadbanych. Wiele spośród nich przedstawia wizerunek Matki Bożej i to właśnie one corocznie w maju stają się obiektem większego zainteresowania.

Tradycyjnie figury te przybierane są w bibułkowe i polne kwiaty.

Od XIX wieku tradycja wieczornej majowej modlitwy i śpiewów przy figurach, kapliczkach i krzyżach przydrożnych wpisała w polski krajobraz małych miejscowości i wiosek, a spotkania w plenerze były pełne liryzmu i przyciągały jak magnes. Tradycja ta utrzymywana jest po dziś dzień i przy wielu z nich w maju, nierzadko gromadzą się ludzie, by odmówić litanię loretańską i śpiewać piękne pieśni maryjne.

W poniedziałek 18 maja 2015 Zespół śpiewaczy Wrzos został zaproszony do udziału w takiej właśnie "majówce" pod kapliczką na Piaskach. Wspólnie z mieszkańcami z pobliskich ulic Wrzos odśpiewał litanię loretańską oraz kilkanaście pieśni maryjnych m.in. Prowadź nas Matko, Chwalcie łąki, Cześć Maryi, Po górach, dolinach. Tego dnia wspólnie z licznie zgromadzonymi uczestnikami modlił się także ksiądz prałat Stanisław Mika.

Poniedziałkowy śpiew przy kapliczce to kolejna inicjatywa Wrzosu, poprzez którą zespół zachęcał do powrotu śpiewania pieśni maryjnych przy figurach i kapliczkach.

Mamy nadzieję, że ta piękna polska tradycja, kultywowana przez kolejne pokolenia, będzie podtrzymywana, a być może wznowiona w miejscach, gdzie o niej zapomniano.


Maria Baran

Zespół śpiewaczy Wrzos

  • chwalcie łąki umajone_1
  • chwalcie łąki umajone_2
  • chwalcie łąki umajone_3
  • chwalcie łąki umajone_4
  • chwalcie łąki umajone_5
  • chwalcie łąki umajone_6