„Teraz My” pod taką nazwą odbywa się corocznie Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów, którego organizatorem jest Dom Kultury Włochy w Warszawie.

W sobotę 17 listopada 2012, wczesnym rankiem trzy zespoły seniorów delegowane przez Centrum Kultury w Niepołomicach wyjechały do Warszawy, by reprezentować Gminę Niepołomice. Były to Zespół śpiewaczy Wrzos, Grupa śpiewaczo – obrzędowa Nasza Wola z Woli Batorskiej oraz Grupa śpiewacza Wolańska Muza wraz z Kapelą Ludową Wolanie z Woli Zabierzowskiej.

W kategorii zespołów folklorystycznych jury przyznało I miejsce dla Grupy śpiewaczo – obrzędowej Nasza Wola z Domu Kultury w Woli Batorskiej.

Więcej informacji w zakładce Osiągnięcia 2012.