rubinowe jubilatki 5 20140519 150273867317 maja 2014 w Domu Kultury w Woli Batorskiej miała miejsce niecodzienna uroczystość, Jubileusz 40-lecia działalności artystycznej Grupy śpiewaczo - obrzędowej Nasza Wola.

Zespół założyła w 1974 roku i przez 20 lat prowadziła Franciszka Jaborska. Kolejne 20 lat działalnością Naszej Woli kieruje Pani Zdzisława Siwek. Od chwili powołania zespół składający się z samych kobiet kultywuje tradycje i obrzędy wsi polskiej, zwłaszcza własnego regionu.

W repertuarze posiada wiele przyśpiewek, pieśni i obrzędów ludowych. Prezentuje widowiska obrzędowe, m.in. Cygany, Kiszenie kapusty, Wypiórek, obrzęd weselny - ocepiny, zapusty, obrzędy dożynkowe.
Przez cały okres działalności grupa artystyczna działa pod patronatem miejscowego Domu Kultury.

Z okazji Jubileuszu Panie z Naszej Woli zaprezentowały kilka pieśni ze swojego bardzo bogatego repertuaru, występując w tradycyjnych strojach własnego regionu. Przybyli goście zasypali szanowne Jubilatki kwiatami oraz życzeniami. Burmistrz Niepołomic Roman Ptak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Niepołomicach obok życzeń złożyli podziękowania za trud kultywowania tradycji polskich i promowanie Niepołomic podczas udziału w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach. Do gratulacji i życzeń dołączyli m.in. Sołtys Woli Batorskiej Bolesław Porębski, Dyrektor Centrum Kultury Małgorzata Gajda, Dyrektor Szkoły Podstawowej Anna Gąsłowska, Przewodniczący Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Niepołomicach Mikołaj Jary.


W dalszej części spotkanie miało charakter wspomnieniowy. Historię i osiągnięcia Naszej Woli, w oparciu o spisaną dokumentację przybliżyła wszystkim etnograf Pani Teresa Marcinkowska – wieloletnia jurorka przeglądów i konkursów folklorystycznych. W Domu Kultury została przygotowana wystawa fotografii obrazująca występy i osiągnięcia grupy, którą można oglądać do końca maja.


Renata Siwek
instruktor Domu Kultury w Woli Batorskiej

 

  • Rubinowe Jubilatki_1
  • Rubinowe Jubilatki_2
  • Rubinowe Jubilatki_3
  • Rubinowe Jubilatki_4
  • Rubinowe Jubilatki_5
  • Rubinowe Jubilatki_6