dziesi lat zespou pieni i taca zagorzanie 54 20180206 13454989854 lutego 2018 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie świętował dziesięciolecie działalności artystycznej.

Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie powstał w 2007 roku z inicjatywy instruktora Domu Kultury w Zagórzu, skierowanej do młodzieży, byłych członków Zespołu Regionalnego działającego w Zagórzu w latach 1973 - 1989 oraz mieszkańców. Inicjatywa spotkała się z dużym uznaniem, które zaowocowało zapałem dwudziestu młodych osób, dziewcząt i chłopców. 

Od chwili powstania zespół przyjął obecną nazwę, a jego prowadzenia podjęli się choreograf Janusz Przepióra i akompaniator Maciej Ziobro.

Początki działalności nie były łatwe, tym bardziej, że wśród rówieśników nie było pełnego zrozumienia i mody na działalność w sferze kultury ludowej. Niemniej zapał i zaangażowanie zagórzańskiej młodzieży zwyciężył i trwa po dzień dzisiejszy.

Pierwszy rok działalności został przewidziany wyłącznie na naukę tańca i śpiewu, a dopiero po tym czasie, w czerwcu 2008 roku młodzież pokazała z uznaniem swoje pierwsze umiejętności prezentując publicznie suitę krakowską. W sierpniu 2008 Zespół wystąpił podczas Dożynek Gminnych w Podgrabiu oraz podczas Targów Ekologicznych w Niepołomicach. W tym samym roku wziął udział w I Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Tomaszkowicach, a za rok był już gospodarzem drugiej edycji tegoż przeglądu.

Do zespołu zaczęły dołączać kolejne zainteresowane osoby, a w 2008 powstał również zespół dziecięcy Mali Zagórzanie. Obecnie zespół tworzy grupa młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat. Naturalnym zapleczem zespołu jest grupa młodsza, w skład której wchodzą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat.

Już początkowy okres działalności i pierwsze występy uświadomiły nam duże braki w garderobie jaką dysponowaliśmy. Koniecznością stało się wyposażenie nas co najmniej w brakujące elementy strojów krakowskich, a z czasem w miarę rozbudowy repertuaru o kolejne suity również strojów innych regionów.

Dzięki sukcesywnie pozyskiwanym środkom, w tym również europejskim, Dyrektor Centrum Kultury w Niepołomicach pani Małgorzata Gajda wyposażyła zespół w stroje do 5 suit: krakowskiej, lubelskiej, rzeszowskiej, sądeckiej i górali żywieckich oraz Małych Zagórzan w kompletne stroje krakowskie. Zespół wzbogacił się również o bogato zdobionego Lajkonika.

Na przestrzeni dziesięciu lat Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie był uczestnikiem i laureatem wielu znaczących przeglądów i konkursów. Polskie i światowe autorytety w dziedzinie tańca i folkloru nie pozostawały obojętne na wartości merytoryczne i poziom artystyczny programu, przyznając zespołowi liczne nagrody i wyróżnienia.
Najważniejsze z nich to:
III miejsce - XXVIII Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych "Krakowski Wianek" w Szczurowej
II miejsce - III Międzynarodowy Przegląd Folklorystyczny "Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej
II miejsce - XXIX Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych "Krakowski Wianek" w Szczurowej
I miejsce - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Bratysławie
II miejsce - XXX Regionalny Przegląd Zespołów Folklorystycznych, Kapel Ludowych i Grup Śpiewaczych "Krakowski Wianek" w Szczurowej
Tytuł" Najlepszy z Najlepszych" - Bałkański Festiwal Folklorystyczny w Bułgarii

Zagórzanie prezentujący wysoki poziom artystyczny koncertowali w kraju i poza jego granicami, zawsze byli ciepło przyjmowani przez publiczność. Z uznaniem prezentowali i promowali polską kulturę ludową na festiwalach:
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Bratysława, Słowacja (2011)
VII Europejski Festiwal Folklorystyczny Marcali, Węgry (2011)
XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Kitten, Bułgaria (2012)
XVIII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Primorsko, Bułgaria (2013)
Festiwal Folklorystyczny "Święto Wina" Seszeny, Węgry (2013) - wyjazd w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich Niepołomice - Seszeny
III Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Ohrid, Macedonia (2014)
Festiwal Folklorystyczny "Dni Mniejszości Narodowych" Kurin, Czechy (2015) - wyjazd w ramach wymiany kulturalnej miast partnerskich Niepołomice - Kurin
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Perea, Grecja (2015)
XXI Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny BFF Varna, Bułgaria (2016)
I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny "Letni Festiwal w Kvarner" Crikvenica, Chorwacja (2017)

Od samego początku nie ma w Zespole podziału na chór i balet, tańczą i śpiewają wszyscy. W swoim repertuarze zespół posiada melodie i tańce z regionów: krakowiaków wschodnich, krakowiaków zachodnich, rzeszowskiego, lubelskiego, śląskiego, lachów sądeckich i górali żywieckich. Ponadto w programie artystycznym przedstawia obrazek sceniczny z Lajkonikiem pt. „Hej na krakowskim rynku” i kolędnicze widowisko muzyczne pt. „Śpiewajmy i grajmy mu”.
Mali Zagórzanie pierwsze szlify i umiejętności zdobywają w oparciu o tańce i przyśpiewki krakowskie oraz śląskie.

Program jest przygotowany z dbałością o autentyzm wykonywanych dawniej pieśni i tańców. Zespół prezentuje jednocześnie kunszt i piękno polskiego stroju ludowego.

Wysoki poziom artystyczny, zarówno taneczny jak i muzyczny jaki prezentuje Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie to efekt bardzo wielu godzin ciężkiej pracy, prób tanecznych i śpiewu ludowego. Wielkie zaangażowanie, entuzjazm i chęć rozwijania pasji przez dzieci i młodzież zaowocowało zespołem, który powinien być wizytówką naszej gminy. Pewnie nie byłoby to możliwe bez osób dorosłych pracujących i współpracujących z zespołem. W tym miejscu należy wymienić: kierownika muzycznego Macieja Ziobro dbającego o autentyzm i brzmienie muzyki, instruktora wokalnego Elżbietę Wierzchowską Ziobro dzięki, której zespół pięknie śpiewa, a przede wszystkim kierownika artystycznego i choreografa Janusza Przepiórę, któremu zawdzięczamy profesjonalnie opracowane tańce.

Niemal od początku, podczas koncertów Zespołowi towarzyszy kapela w składzie: Maciej Ziobro akordeon i kierownik kapeli, Grażyna Kwiatkowska skrzypce, Ignacy Stojek klarnet, Andrzej Balicki klarnet, Wiesław Pyzik kontrabas.

4 lutego 2018 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie świętował dziesięciolecie działalności artystycznej. Z tej okazji zaprosił mieszkańców gminy na Jubileuszowy Koncert Galowy. Przy szczelnie wypełnionej sali akustycznej, w blisko trzygodzinnym koncercie Zespół zaprezentował skrócone wersje swoich pięciu suit. Natomiast Mali Zagórzanie z wdziękiem i gracją zaśpiewali i zatańczyli obrazek krakowski zatytułowany „Któż wypowie twoje piękno Krakowie prastary”. Żywiołowe tańce, piękne choreografie, w profesjonalnym wykonaniu, wzbogacone barwnymi strojami zachwycały publiczność, która wielokrotnie nagradzała tancerzy oklaskami. Koncert Jubileuszowy został zakończony owacją na stojąco.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice pan Roman Ptak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach pan Marek Ciastoń, po zakończonym koncercie pogratulowali Zespołowi ich wysokiego poziomu artystycznego, wyrazili słowa uznania za dotychczasową pracę oraz złożyli życzenia.

Dyrektor Centrum Kultury pani Małgorzata Gajda wraz z kierownikiem zespołu podziękowały wszystkim tancerzom oraz uhonorowały młodzież okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami. Słowa uznania wraz z pamiątkowymi dyplomami i statuetkami pani Dyrektor skierowała do kadry instruktorskiej dziękując jej za ofiarność, zaangażowanie i profesjonalizm w pracy z zespołem. Ciepłe słowa i dyplomy przekazała Kapeli Ludowej. Na Małych Zagórzan czekały jubileuszowe kubeczki wypełnione słodyczami.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych zespołów złożyli gratulacje i życzenia. Na zakończenie rozkrojono jubileuszowy tort, którym poczęstowano wszystkich obecnych.

W tym miejscu, raz jeszcze chcę skierować słowa podziękowania i uznania dla wszystkich tancerzy oraz osób prowadzących i współpracujących z Zespołem przez okres dziesięciu lat. Dziękuję młodzieży za ogrom pracy, zaangażowanie i piękną postawę w kultywowaniu polskich tradycji ludowych. Burmistrzowi panu Romanowi Ptakowi oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej panu Markowi Ciastoniowi, w imieniu własnym i Zespołu pragnę podziękować za okazywane wsparcie i życzliwość. Słowa uznania kieruję do Dyrektor pani Małgorzaty Gajda za troskę, dbałość, zaangażowanie w rozwój Zespołu oraz za to, że zawsze jest z nami. Serdeczne podziękowania dla Prezes Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach pani Barbary Ptak za użyczenie komnat zamkowych na realizację uroczystości jubileuszowych.

Świętujący swój Jubileusz Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie działa w Domu Kultury w Zagórzu, pod patronatem Centrum Kultury w Niepołomicach.

Młodzież i dzieci zainteresowanych tańcem i folklorem zapraszam do Domu Kultury w Zagórzu.

Barbara Wdaniec
Kierownik
Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie

  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_1
  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_2
  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_3
  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_4
  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_5
  • Dziesięć lat Zespołu Pieśni i Tańca Zagórzanie_6

więcej w fotorelacji