doynki 2013 36 20130908 1792326497Warsztaty tańca ludowego dla młodzieży wraz z Zespołem Pieśni i Tańca Zagórzanie rozpoczęły się 16 maja 2013. W każdym tygodniu odbywają się po 2 spotkania warsztatowe oraz jedne warsztaty z zakresu emisji głosu i śpiewu ludowego.

Do uczestników może dołączyć każdy zainteresowany młody kandydat, posiadający podstawowe umiejętności w zakresie tańca ludowego.  

W I etapie opracowywany jest nowy układ suity krakowskiej oraz suita lubelska wraz z melodiami i przyśpiewkami tych regionów. Zespół przygotowuje program, który zostanie zaprezentowany podczas Dożynek w Zagórzu w 2013.

W miesiącu sierpniu 2013 przewidziana została przerwa wakacyjna dla uczestników warsztatów.

25 sierpnia 2013 w Zagórzu odbyły się Dożynki

doynki 2013 40 20130908 1987935388Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie włączył się w przygotowanie i realizację jednej z najpiękniejszych tradycji polskiej wsi, podtrzymywanej przez mieszkańców i połączonej z obrzędami dziękczynnymi za szczęśliwie ukończone zbiorów.

W części artystycznej zaprezentowały się Zespół Pieśni i Tańca Zagórzanie oraz Zespół Pieśni i Tańca Mali Zagórzanie. Uczestnicy święta mogli oglądać dzieci uczestniczące w zajęciach tańca regionalnego, które z wdziękiem zaprezentowały wiązankę melodii, przyśpiewek i tańców regionu krakowskiego. Młodzież zachwyciła publiczność, prezentując trzy suity: krakowiaków wschodnich, rzeszowską i sądecką. Można było podziwiać ich w tańcach, melodiach i przyśpiewkach prezentowanych regionów.

 

 Od 1 września, po przerwie wakacyjnej warsztaty tańca ludowego zostały wznowione. Zgodnie z założeniami opracowywana jest suita lubelska.

Dla zespołu zakupione zostały brakujace elementy strojów lubelskich dziewczęcych oraz stroje męskie, tak by można było dokonać prezentacji opracowanej suity.