zabierzowski przegld koldniczy z nieba wysokiego 2018 1 20171211 1538558132Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim zaprasza grupy zorganizowane i osoby indywidualne - dzieci, młodzież oraz dorosłych z terenu Gminy Niepołomice do udziału w Zabierzowskim Przeglądzie Kolędniczym "Z nieba wysokiego".

12 stycznia 2018 godz.17.00

Celem przeglądu jest kultywowanie pięknej, polskiej tradycji śpiewania kolęd i pastorałek przez osoby w każdym wieku.
Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie udziału do 5 stycznia 2017 r. osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną

REGULAMIN
Zabierzowski Przegląd Kolędniczy "Z nieba wysokiego"
12 stycznia 2018 godz.17.00

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury w Niepołomicach
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

CELE PRZEGLĄDU:
1. Kultywowanie tradycji kolędowania i jej upowszechnianie.
2. Ukazanie zwyczajów i obrzędów kolędowania jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej.
3. Konfrontacja zespołów kolędniczych działających na terenie Gminy

ZASADY OGÓLNE:
1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy grupy kolędnicze, zespoły śpiewacze oraz indywidualnych wykonawców z terenu Gminy Niepołomice.
2. Przegląd odbędzie się w sali Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim w dniu 12 stycznia 2018 r. od godziny 17.00
3. Czas występu poszczególnych zespołów nie powinien przekraczać 10 minut.
4. Zgłoszenia należy kierować do dnia 5 stycznia 2018 roku bezpośrednio do Domu Kultury - tel. 12 281 68 55 w godz.14.00 - 20.00 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Solista podaje imię i nazwisko, wiek, wykonywane kolędę/pastorałkę
6. Zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (trio, schola, zespół wokalno -instrumentalny, folklorystyczny, itp.), kategorię wiekową (dzieci; 6 - 14 lat, młodzież; 15 -18 lat, dorośli powyżej 19 lat), wykonywane kolędy/pastorałki, ilość występujących osób, określenie potrzeb technicznych.
7. Wykonawcy przyjeżdżają we własnym zakresie.
8. Dodatkowych informacji udziela: Maria Strzelec instruktor Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim tel. 12 281 68 55.

Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych
1) Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas konkursu, w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w Niepołomicach w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci internet, d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2) Uczestnicy konkursu (opiekunowie prawni) udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w konkursie.
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Kultury w Niepołomicach na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).
4) Nadesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.