recytacje w woli batorskiej 30 20160205 20253329303 i 4 lutego 2016 w Domu Kultury w Woli Batorskiej młodzi recytatorzy prezentowali poezję w ramach eliminacji gminnych 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

W tym roku do udziału w konkursie szkoły zgłosiły 90 uczestników w turnieju recytatorskim, poezji śpiewanej i wywiedzione ze słowa.

Wszystkim recytatorom gratulujemy i życzymy dalszego rozwijania pasji i talentów.

Protokół z eliminacji gminnych 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
Dom Kultury w Woli Batorskiej 3 - 4 luty 2016r.

Przesłuchania konkursowe oceniała komisja w składzie:
Małgorzata Krzysica - przewodniczący
Piotr Krupa

Eliminacje gminne 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbyły się 3 i 4 lutego w Woli Batorskiej. W konkursie przeprowadzonym przez Dom Kultury udział wzięło 85 uczestników ze szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Niepołomice. Szkoły średnie nie przystąpiły do turnieju. Zgodnie z regulaminem i zasadami określonymi przez organizatora Ogólnopolskiego, Centrum Kultury w Niepołomicach określiło limit uczestników z poszczególnych szkół, mając na uwadze wieloletnie zaangażowanie szkoły w konkurs, liczbę uczniów danej szkoły, proponowane turnieje dla recytatorów.

Szkoły ostatecznie do prezentacji konkursowych przygotowały:

szkoły podstawowe
1. Niepołomice:
kl. I - III - 8 osób kl. IV-VI- 8 osób
2. Zagórze:
kl. I - III – 3 osoby kl. IV-VI – 3 osoby
3. Podłęże:
kl. I - III – 4 osoby kl. IV-VI –2 osoby
4. Podgrabie:
kl. I - III – 4 osoby kl. IV-VI – 4 osoby
5. Wola Batorska
kl. I - III – 4 osoby kl. IV-VI – 4 osoby
6. Zabierzów Bocheński:
kl. I - III – 4 osoby kl. IV-VI – 4 osoby
7. Wola Zabierzowska:
kl. I - III – 4 osoby kl. IV-VI - 4 osoby
8. Suchoraba:
kl. I - III – 2 osoby
9. Zakrzów :
kl. I-III - 2 osoby kl. IV- VI - 3 osoby

gimnazja
1. Niepołomice: 11 osób
2. Podłęże: 2 osoby
3. Staniątki: 5 osób

Komisja konkursowa oceniała uczestników w kategoriach:

Turniej recytatorski - kat. kl. I-III – 35 osób, kat. kl. IV-VI – 31 osób, kat. gimnazja – 13 osób
Turniej poezji śpiewanej - 5 osób
Turniej jednego aktora – brak zgłoszeń
Turniej wywiedzione ze słowa – 1 osoba

Przesłuchania konkursowe trwały dwa dni, jury ostatecznie przesłuchało 85 osób, 5 uczniów mimo zgłoszenia nie przystąpiło do konkursu.
Najmłodsi recytatorzy z klas I - III wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem i zaangażowaniem osobistym, nauczycieli prowadzących oraz rodziców. Wiele dzieci w tej kategorii zapracowało na wyróżnienie.
Natomiast po wysłuchaniu recytacji dzieci starszych niestety stwierdzono, że klasy IV - VI w dużym stopniu zostały przygotowane do konkursu pobieżnie, bez należytej staranności, co znalazło odbicie w klasyfikacji. Ostatecznie nikt nie zakwalifikował się do zdobycia I ani II miejsca tego turnieju.
Bardzo ładny i wysoki poziom uczestników turnieju poezji śpiewanej zaowocował zakwalifikowanie dwóch osób do etapu powiatowego.

Ogłoszenie wyników turnieju recytatorskiego dla uczniów klas I - III nastąpiło 3 lutego 2016 roku o godz.12.00, a dla turniejów: recytatorski - gimnazja, poezji śpiewanej i wywiedzione ze słowa o godz.16.00. Przesłuchania uczestników turnieju recytatorskiego klas IV - VI odbyły sie 4 lutego 2016 a ogłoszenie wyników nastąpiło o godz.12.30.
Organizator ufundował dla każdego uczestnika konkursu pamiątkowy dyplom oraz słodycze, dla osób nagrodzonych i wyróżnionych dodatkowo nagrodę książkową.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody w kategoriach:

KONKURS RECYTATORSKI
klasy I-III szkoły podstawowe:

I miejsce Piotr Mrozowski - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
II miejsce Julia Suchy - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
Ex aequo
II miejsce Antoni Grochot - Szkoła Podstawowa im. Marszałka J.Piłsudskiego w Zagórzu
III miejsce Kacper Rutkiewicz - Szkoła Podstawowa im.St.Wyspiańskiego w Suchorabie
Ex aequo
III miejsce Amelia Fudali - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach

Wyróżnienia:
1. Alicja Różeńska - Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Woli Batorskiej
2. Emilia Wilk - Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Woli Batorskiej
3. Olaf Pajdzik - Szkoła Podstawowa im. J.Matejki w Woli Zabierzowskiej.
4. Nikola Brożek - Szkoła Podstawowa im. S.Wyspiańskiego w Suchorabie
5. Maja Dudek - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
6. Patrycja Styczeń - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
7. Iga Kiełbowicz - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
8. Kinga Węgrzyn - Szkoła Podstawowa im. W.Puchalskiego w Niepołomicach - Podgrabiu
9. Julia Sochacka - Szkoła Podstawowa im. Św. J.Bosko w Zakrzowie
10. Emilia Sala - Szkoła Podstawowa im. Marszałka J.Piłsudskiego w Zagórzu
11. Aleksandra Bylica - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu
12. Szymon Waligóra - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu

Klasy IV –VI szkoły podstawowe:
I miejsce nie przyznano
II miejsce nie przyznano
III miejsce Emilia Rakoczy - Szkoła Podstawowa im. Św. J.Bosko w Zakrzowie

Wyróżnienia:
1. Maciej Oszajec - Szkoła Podstawowa im. W.Witosa w Woli Batorskiej
2. Natalia Wilkosz - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa im. S.Żeromskiego
3. Ksawery Migacz - Szkoła Podstawowa im. J. Matejki w Woli Zabierzowskiej
4. Gabriela Książek - Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Podłężu
5. Amelia Wójtowicz - Szkoła Podstawowa im. Marszałka J.Piłsudskiego w Zagórzu
6. Aleksandra Bednarczyk - Szkoła Podstawowa im. Św. J.Bosko w Zakrzowie
7. Oskar Żak - Szkoła Podstawowa im. W.Puchalskiego w Niepołomicach -Podgrabiu
8. Izabela Litwin - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach

Gimnazja:
I miejsce Natalia Migas - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach
II miejsce Izabela Bryńska - Gimnazjum im. Króla W.Jagiełły w Niepołomicach
III miejsce Sylwia Siwek - Gimnazjum im. Króla W.Jagiełły w Niepołomicach

Wyróżnienia:
1. Natalia Czajkowska - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach
2. Agata Kubik - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach
3. Natalia Smoleń - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach
4. Artur Micuda - Gimnazjum Niepubliczne im. Św. Brata Alberta w Podłężu

Turniej Poezja Śpiewana:
I miejsce Emilia Azierska -Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
Ex aequo
I miejsce Agata Kącka - Gimnazjum im. Króla W.Jagiełły w Niepołomicach

Wyróżnień nie przyznano

DO ETAPU POWIATOWEGO przewidzianego na 22 - 24 luty 2016 w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce ZAKWALIFIKOWALI SIĘ:

Turniej Recytatorski:

Piotr Mrozowski - Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Zabierzowie Bocheńskim Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego
Julia Suchy - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
Antoni Grochot - Szkoła Podstawowa im. Marszałka J.Piłsudskiego w Zagórzu
Natalia Migas - Niepubliczne Gimnazjum im. Św. Wojciecha w Staniątkach
Izabela Bryńska - Gimnazjum im. Króla W.Jagiełły w Niepołomicach
Emilia Rakoczy - Szkoła Podstawowa im. Św. J.Bosko w Zakrzowie

Turniej Poezja Śpiewana:

Emilia Azierska - Szkoła Podstawowa im. Króla K.Wielkiego w Niepołomicach
Aleksandra Kącka - Gimnazjum im. Króla W.Jagiełły w Niepołomicach

Niestety komisja konkursowa oraz organizator eliminacji gminnych z przykrością zauważą, że po raz kolejny brakuje przedstawicieli poszczególnych szkół i samych uczestników podczas ogłoszenia wyników i wręczania nagród. Tylko nieliczni pozostają na widowni by posłuchać recytacji innych uczestników i poczekać na ogłoszenie wyników. Ten moment ma również dodatkową wartość, z której korzystają nieliczni, czyli możliwość indywidualnych rozmów, ocen i wskazówek przekazywanych przez jurorów.

Renata Siwek
instruktor Domu Kultury w Woli Batorskiej

  • Recytacje w Woli Batorskiej_1
  • Recytacje w Woli Batorskiej_2
  • Recytacje w Woli Batorskiej_3
  • Recytacje w Woli Batorskiej_4
  • Recytacje w Woli Batorskiej_5
  • Recytacje w Woli Batorskiej_6

więcej fotorelacja