jubileuszowy konkurs chorow 1 20180416 1048993947W piękny wiosenny weekend 14 i 15 kwietnia 2018 odbył się XX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Chórów "O złota strunę". Nie tylko komnaty, ale i dziedziniec Zamku Królewskiego w Niepołomicach rozbrzmiewał śpiewem zespołów chóralnych.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice pan Roman Ptak.

W konkursie wzięło udział 27 chórów, z różnych regionów Polski. Zaprezentowały się między innymi chóry z Warszawy, Gliwic, Opola, Kielc, Gorlic, Rabki Zdroju, Polkowic, Nowego Sącza oraz chóry śpiewające w miejscowościach położonych znacznie bliżej Niepołomice, jak Wieliczka czy Kraków. Były wśród nich chóry znane już niepołomickiej publiczności jak i pierwszy raz goszczące w niepołomickim konkursie. Podczas dwóch dni konkursowych Niepołomice odwiedziło blisko 1.000 chórzystów amatorów, reprezentujących wszystkie grupy wiekowe, wśród nich były chóry szkolne, akademickie, ze szkół muzycznych, parafii, stowarzyszeń, instytucji kultury.

Chóry zaprezentowały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej, jak i kompozytorów współczesnych, a' capella lub z akompaniamentem fortepianu, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min. Uczestnicy oceniani byli w dwóch kategoriach: chórów młodzieżowych i akademickich oraz kategorii chórów dorosłych (jednorodne, mieszane, kameralne).

Prezentacje konkursowe oceniało Jury w składzie:
ks. dr hab. Robert Tyrała – przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Kurcz
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
prof. dr hab. Wiesław Delimat

Jury z uznaniem odnotowało wysoki poziom konkursu, liczne, nowe prezentacje, niektóre chóry występowały po raz pierwszy i to z dużym sukcesem, widoczna była radość i entuzjazm śpiewania, piękne stroje chóralne oraz kultura prezentacji. W grupie 27 chórów było wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych, czego dowodem jest przyznanie złotych, srebrnych i brązowych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.

Spośród chórów, które zdobyły Złotą strunę Jury wyłoniło głównych zwycięzców konkursu, którym przyznano nagrody pieniężne.
Jury przyznało nagrody w następujący sposób:

Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice Pana Romana Ptaka w wysokości 4.000,00 zł otrzymał Krakowski Chór Żeński Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W kategorii Chóry dorosłe nagrody pieniężne przyznano w następujący sposób:
I miejsce:
Chór Cantantes Angelicus z Rabki Zdroju - 3.000,00zł
Ex aequo
Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia ze Strumienia - 3.000,00 zł
II i III miejsca nie przyznano.

W kategorii Chóry młodzieżowe i akademickie nagrody pieniężne otrzymali:
I miejsce: nie przyznano
II miejsce:
Chór Szkolny Canzonetta ze Strumienia - 2.000,00 zł
Ex aequo
Chór Akolada z Gorlic - 2.000,00 zł
III miejsca: nie przyznano

Nagrodę specjalną prof. Wiesława Delimata Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie dla najlepszego dyrygenta chóru szkolnego
w wysokości 1.000,00 zł przyznano dyrygent Chór Szkolny Canzonetta ze Strumienia Pani Agnieszce Gawron - Gaszczyk.

Natomiast nagrodę specjalną Dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w postaci występu chóru na koncercie z okazji 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości otrzymały chóry dziecięce: Wesołe Nutki z Nowego Targu, Clave de Sol ze Szczucina, Akolada z Gorlic.

Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymały pamiątkowe statuetki Cecylki, wszystkie chóry otrzymały pamiątkowe dyplomy. Każdy z występujących chórów zdobył jedną ze strun; złotą, srebrną lub brązową:
„Złotą strunę“
1. Chór Conquest Of Music z Warszawy
2. Chór Cantabile w Łużnej
3. Chór Szkolny Canzonetta ze Strumienia
4. Chór Adoramus z Rdzawki
5. Chór Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. B.Nowodworskiego w Krakowie Kanon
6. Chór Akolada z Gorlic
7. Chór Cantantes Angelicus z Rabki Zdroju
8. Krakowski Chór Żeński Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
9. Młodzieżowy Chór Scherzo I Liceum Ogólnokształcącego z Nowego Sącza
10. Chór Clave de Sol ze Szczucina
11. Chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia ze Strumienia

„Srebrną strunę“
1. Młodzieżowy Chór Fermata z Zielonek
2. Chór dziecięcy Wesołe nutki z Nowego Targu
3. Chór Cantata z Niepołomic
4. Chór Puellarum Cantus ze Stalowej Woli
5. Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej
6. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej
7. Chór młodzieżowy Per Spasso z Pszczyny
8. Chór Młodzieżowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego z Gliwic
9. Chór Cantiamo z Leżajska
10. Chór Antidotum z Kielc
11. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej Cantata

„Brązową strunę“
1. Chór Cantemus Arvensis /Śpiewajmy Orawo z Jabłonki
2. Chór międzyszkolny Cantabile z Polkowic
3. Chór LGBTQ* Krakofonia z Krakowa
4. Chór Allegria z Krzeszowic
5. Chór Lutnia z Wieliczki

Wyniki konkursu ogłosiła Pani prof. dr hab. Marta Wierzbieniec 15 kwietnia 2018 o godz.1800 w sali akustycznej Zamku Królewskiego w Niepołomicach.

Jury wyraziło gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie bardzo miłej atmosfery. Podziękowania skierowane były w stronę Burmistrza Niepołomic Pana Romana Ptaka, Dyrektora Centrum Kultury w Niepołomicach Pani Małgorzaty Gajda ze współpracownikami oraz Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach. Jurorzy podkreślili, że doskonała organizacja pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym świadczyły słowa uznania kierowane z ust dyrygentów.

Prezentacjom konkursowym przysłuchiwała się licznie zgromadzona publiczność, którą tworzyły konkurujące chóry, goście i mieszkańcy Niepołomic. Korzystając z pięknej pogody i wolnego czasu chórzyści poznawali nasze miasto, jego historie i współczesność, zachwycali się urodą tego miejsca.
Ogólnopolski Konkurs Chórów jest kolejną wizytówką Niepołomic i promocją naszych działań. Uczestnicy konkursu deklarują, ż przyjadą jeszcze do Niepołomic, nie tylko dla konkursu, ale dla samego pobytu w tym miejscu.

Jury XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Chórów zwróciło się do organizatorów z sugestią o dalszą kontynuację konkursu w Niepołomicach w roku 2019.

  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_1
  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_2
  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_3
  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_4
  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_5
  • Jubileuszowy Konkurs Chórów_6

więcej fotorelacja