xix ogolnopolski konkurs chorow relacja 1 20170403 1746284335PROTOKÓŁ z dnia 2 kwietnia 2017 roku
z przebiegu XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...”,
który odbył się w dniach 1 - 2 kwietnia 2017 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1. Organizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...” było Centrum Kultury w Niepołomicach.

2. Patronat honorowy objęli: Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski oraz Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

3. Pula nagród w konkursie przedstawia się następująco: Grand Prix Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka 4.000 zł, nagroda Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego 1.000 zł nagroda Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie dla najlepszego dyrygenta chóru szkolnego prof. Wiesława Delimata 1.000,00.  Organizator na nagrody finansowe przeznaczył kwotę 10.500 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów.

4. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: chóry młodzieżowe i akademickie oraz chóry dorosłe.

5. Jury w składzie:
- ks. dr hab. Robert Tyrała – przewodniczący
- prof. dr hab. Jerzy Kurcz 
- prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
- prof. dr hab. Wiesław Delimat 

6. Do udziału w konkursie zgłosiło się 27 chórów z różnych regionów Polski. Wśród nich były chóry szkolne, akademickie, ze szkół muzycznych, parafii, stowarzyszeń, instytucjach kultury. W konkursie wystąpiło blisko 850 chórzystów amatorów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Chóry zaprezentowały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min. 

7. W konkursie wystąpiły chóry:

1 kwietnia 2017

Chór mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie
Chór Harmonia przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej
Chór La Musica Gimnazjum nr 16 w Lublinie
Zespół Wokalny Cantata z Myślenic
Chór Mieszany Edukatus Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jastrzębiu Zdroju
Chór Cantemus w Pszczynie
Chór Clave de Sol w Szczucinie
Chór Hura z Myślenic

2 kwietnia 2017

Chór Fermata z Zielonek skład kameralny
Chór Pro Musica Camerata w Krakowie
Chór Gaudium w Skomielnej Białej
Chór Żeromskiego w Bielsku Białej
Chór Kameralny Portamento w Starachowicach
Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores w Knurowie
Kameralny Chór Prowincjonalny w Wieprzu
Zespół wokalny Bi-Bi Singers w Bielsku Białej
Chór Mieszany Kamerton w Starachowicach
Chór Cantores Carvatiani w Gorlicach
Cantiamo z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku
Chór Laudate Dominum przy Parafii p.w. bł. Czesława w Opolu
Szalowski Zespół Wokalny z Szalowy
Chór Dziecięcy Wesołe Nutki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Targu
Chór Luto Singers Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie
Akademicki Chór Politechniki Opolskiej
Chór Mieszany Dominanta
Państwowej Szkoły Muzyczny II st. w Rybniku
Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

8. Jury przyznało nagrody w następujący sposób:

„Złotą strunę“ 

1. Chór La Musica Gimnazjum nr 16 w Lublinie

2. Chór Mieszany Edukatus Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

3. Chór Pro Musica Camerata w Krakowie

4. Chór Kameralny Portamento w Starachowicach

5. Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores w Knurowie

6. Chór Cantores Carvatiani w Gorlicach

7. Chór Mieszany Dominanta Państwowej Szkoły Muzyczny II st. w Rybniku

8. Szalowski Zespół Wokalny z Szalowy

9. Chór mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie

 „Srebrną strunę“ 

1. Zespół Wokalny Cantata Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ludomira Różyckiego w Myślenicach 

2. Chór Clave de Sol w Szczucinie

3. Młodzieżowy Chór Fermata z Zielonek skład kameralny 

4. Chór Żeromskiego w Bielsku Białej

5. Zespół wokalny Bi-Bi Singers w Bielsku Białej

6. Chór Cantiamo z Gimnazjum Miejskiego im. Władysława Jagiełły w Leżajsku

7. Chór Dziecięcy Wesołe Nutki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Targu

8. Chór Luto Singers Społecznej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie

9. Akademicki Chór Politechniki Opolskiej

 „Brązową strunę“ 

1. Chór dziecięcy Harmonia ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej 

2. Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jastrzębiu Zdroju

3. Chór Cantemus w Pszczynie

4. Chór Hura z Myślenic

5. Chór Gaudium z Gminnego Ośrodek Kultury w Lubniu - filia w Skomielnej Białej

6. Kameralny Chór Prowincjonalny w Wieprzu

7. Chór Mieszany Kamerton w Starachowicach

8. Chór Laudate Dominum przy Parafii p.w. bł. Czesława w Opolu

9. Chór Młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

 

9. Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymują pamiątkową statuetkę Cecylkę. Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy.

10. Postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:  

Grand Prix Romana Ptaka Burmistrza Niepołomic  w wysokości 4.000 zł - Chórowi La Musica Gimnazjum nr 16 w Lublinie  

W kategorii Chóry dorosłe nagrody pieniężne przyznano w następujący sposób: 

I miejsce: Męski Zespół Wokalny Calvi Cantores w Knurowie - nagrodę finansową - 2.500 zł

II miejsce: Chór Cantores Carvatiani w Gorlicach - nagrodę finansową w wysokości 2.000zł

III miejsca: Szalowski Zespół Wokalny z Szalowy - nagrodę finansową  1.000 zł.  nagrodę Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego 

W kategorii Chóry młodzieżowe i akademickie nagrody pieniężne otrzymują: 

I miejsce: Chór Mieszany Edukatus Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - nagrodę finansową - 2.500 zł

II miejsce: Chór Mieszany Dominanta Państwowej Szkoły Muzyczny II st. w Rybniku - nagrodę finansową w wysokości 2.000zł

III miejsca: Chór Pro Musica Camerata w Krakowie -  nagrodę finansową  1.000 zł.

Nagrodę Dyrektora Archidiecezjalnej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie prof. Wiesława Delimata dla najlepszego dyrygenta chóru szkolnego w wysokości 1.000 zł. otrzymuje Zdzisław Ohar  

9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 2 kwietnia 2017 r. o godz.18.00 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.

10. Jury wyraża gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci. 

11. Z wielkim uznaniem odnotować pragniemy wysoki poziom konkursu, liczne były nowe prezentacje, niektóre chóry występowały po raz pierwszy i to z dużym sukcesem, widoczna była radość i entuzjazm śpiewania, piękne stroje chóralne, wielka kultura prezentacji, a to wszystko sprawiało, że w tych dniach Niepołomice przeżywały wielkie święto chóralne. 

12. Podziękowania składamy Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 850 chórzystów. Wasza doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym świadczą ich słowa: „że czuli się tutaj jak w domu”. 

13. Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów zachęca organizatorów do kontynuacji konkursu

w Niepołomicach w roku 2018. Równocześnie dziękuje za bardzo sprawne przeprowadzenie eliminacji konkursowych. 

14. Jury zauważa z wielką satysfakcją, że w grupie 27 chórów jest tak wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych. Czego dowodem jest przyznanie tak wielu złotych i srebrnych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i ich dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji. 

15. Na tym protokół zakończono i podpisano.

  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_1
  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_2
  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_3
  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_4
  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_5
  • XIX Ogólnopolski Konkurs Chórów relacja_6

więcej foto relacja