prezentacje chorow 2014 2 20140512 1031141235Protokół z dnia 11 maja 2014 roku
z przebiegu XVI Małopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...”,
który odbył się 10 - 11 maja 2014 roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1.Organizatorem XVI Małopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...” było Centrum Kultury w Niepołomicach.
2.Patronat honorowy objęli: Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.
3.Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz przeznaczył na nagrodę specjalną kwotę 2.000 zł, organizator na nagrody finansowe przeznaczył kwotę 9.000 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów.

4.Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: chóry młodzieżowe i akademickie oraz chóry dorosłe.

5.Jury w składzie:
- prof. Jerzy Kurcz – przewodniczący
- prof. Mariusz Kończal
- prof. Wiesław Delimat

6.Do udziału w konkursie przystąpiło 25 chórów z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, mazowieckiego i śląskiego.
7.Wśród nich były chóry działające przy szkołach, wyższych uczelniach, szkołach muzycznych, parafiach, stowarzyszeniach, samorządowych instytucjach kultury. W konkursie wystąpiło blisko 800 chórzystów amatorów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Zespoły wykonywały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min. Chóry zaprezentowały swoje możliwości artystyczne i repertuarowe.

8.W konkursie wystąpiły chóry: Chór - dyrygent

Chór Soli Deo I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle - Monika Twarduś
Chór Dziecięcy Wesołe nutki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.F. Chopina w Nowym Targu - Ksenia Miśkiewicz
Chór Fermata Zielonek Anna Roj
Chór Żeński PSM II st. im. J. Elsnera Elsner Coro w Warszawie - Katarzyna Sokołowska
Żeński Chór Vox Altisono w Jordanowie - Ksenia Miśkiewicz
Chór młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu - Paweł Lis
Zespół Wokalny Cantata w Myslenicach - Monika Szymska
Chór II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie - Agnieszka Trela – Jochymek
Chór Musica Ex Anima w Krakowie - Krzysztof Michałek
Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej - Justyna Szela-Adamska
Zespół Kameralny Absolwent w Katowicach - Beata Rąba-Tomica
Chór Cantata z Niepołomic - Bogusław Grzybek
Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olkuszu - Maria Arkusz
Chór Cantantes Angelicus w Rabce Zdroju - Kinga Brandys-Wójciak
Zespół wokalny Oktofonia w Krakowie - Koczur Maciej
Grupa Wokalna Ad Hoc w Chrzanowie Joanna Kołodziejczyk
Veraicon Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu - Izabela Biskupska
Chór Mieszany Fraza w Kosinie - Katarzyna Sobas - Klocek
Chór Politechniki Świętokrzyskiej - Małgorzata Banasińska Barszcz
Chór kameralny Lege Artis w Krakowie - Agnieszka Trela-Jochymek
Chór Bel Canto w Jordanowie - Ksenia Miśkiewicz
Chór Kameralny KameLeon Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - Katarzyna Maria Boniecka
Jędrzejowski Chór Miejski - Małgorzata Banasińska Barszcz
Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - Małgorzata Langer-Król
Chór Amo Libertatem Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Warszawie w Warszawie - Katarzyna Maria Boniecka

9.Jury przyznało nagrody w następujący sposób:

„Złotą strunę“
1.Chór Żeński Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera Elsner Coro w Warszawie
2.Chór Musica Ex Anima w Krakowie
3.Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej
4.Chór Cantantes Angelicus w Rabce Zdroju
5.Zespół wokalny Oktofonia w Krakowie
6.Veraicon Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu
7.Chór kameralny Lege Artis w Krakowie
8.Chór Bel Canto w Jordanowie
9.Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

„Srebrną strunę“
1.Chór Fermata Zielonek
2.Żeński Chór Vox Altisono w Jordanowie
3.Chór młodzieżowy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
4.Zespół Wokalny Cantata w Myślenicach
5.Zespół Kameralny Absolwent w Katowicach
6.Chór Cantata z Niepołomice
7.Grupa Wokalna Ad Hoc w Chrzanowie
8.Chór Mieszany Fraza w Kosinie
9.Chór Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
10.Chór Kameralny KameLeon Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

„Brązową strunę“
1.Chór Soli Deo I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle
2.Chór Dziecięcy Wesołe nutki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im.F. Chopina w Nowym Targu
3.Chór II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie
4.Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olkuszu
5.Jędrzejowski Chór Miejski
6.Chór Amo Libertatem Gimnazjum nr 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Warszawie w Warszawie


10.Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymują pamiątkowe statuetki Cecylki. Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy.
11.Postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:

Nagrodę specjalną Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza za szczególne walory i kulturę wykonywanej muzyki sakralnej w wysokości 2.000 zł otrzymuje

Chór Żeński Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera Elsner Coro w Warszawie. 

W kategorii Chóry dorosłe nagrody pieniężnych otrzymują:
I miejsce - nie przyznano
Ex equo
II miejsce - Veraicon Chór Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu i nagroda finansowa w wysokości 1.500zł
II miejsce - Chór kameralny Lege Artis w Krakowie i nagroda finansowa w wysokości 1.500zł
III miejsce - Chór Musica Ex Anima w Krakowie i nagroda finansowa w wysokości 1.000zł

W kategorii Chóry młodzieżowe i akademickie nagrody pieniężne otrzymują:
Ex equo
I miejsce i nagroda Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka - Chór Żeński Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera Elsner Coro w Warszawie i nagroda finansowa – 2.000zł
I miejsce i nagroda Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka - Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i nagroda finansowa – 2.000zł
II miejsce – nie przyznano
III miejsca - Chór Cantantes Angelicus w Rabce Zdroju - 1.000zł.

12.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 11 maja 2014r. o godz.17.00 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.

13.Jury wyraża gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.

14.Podziękowania składamy Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 800 chórzystów. Wasza doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym świadczą ich słowa: „że czuli się tutaj jak w domu”.

15.Jury XVI Małopolskiego Konkursu Chórów zachęca organizatorów do kontynuacji konkursu
w Niepołomicach w roku 2015. Równocześnie dziękuje za bardzo sprawne przeprowadzenie eliminacji konkursowych.

16.Jury zauważa z wielką satysfakcją, że w grupie 25 chórów jest tak wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych. Czego dowodem jest przyznanie srebrnych i złotych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i ich dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.

17.Tegoroczny Konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy wszystkim chórom i Organizatorom.

18.Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

 • Prezentacje chórów 2014_1
 • Prezentacje chórów 2014_2
 • Prezentacje chórów 2014_3
 • Prezentacje chórów 2014_4
 • Prezentacje chórów 2014_5
 • Prezentacje chórów 2014_6
 • Prezentacje chórów 2014_7
 • Prezentacje chórów 2014_8
 • Prezentacje chórów 2014_9
 • Prezentacje chórów 2014_10
 • Prezentacje chórów 2014_11
 • Prezentacje chórów 2014_12

więcej: fotorelacja