PROTOKÓŁ z dnia 14 kwietnia 2013 roku
z przebiegu XV MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU CHÓRÓW „O złotą strunę...”,
XXXV Edycja Krakowskiego Konkursu Chórów,który odbył się 13-14 kwietnia 2013 roku
w  Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1. Organizatorem XV Małopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...” było Centrum Kultury w Niepołomicach.
2. Patronat honorowy objęli: Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz oraz Burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

3. Arcybiskup Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz przeznaczył na nagrodę specjalną kwotę 1.000 $, organizator na nagrody finansowe przeznaczył kwotę 10.000 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów.
4. Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: chóry młodzieżowe i akademickie oraz chóry dorosłe.
5. Jury w składzie:
- prof. Józef Świder – przewodniczący
- prof. Jerzy Kurcz
- ks. dr hab. Robert Tyrała
6. Udział w konkursie zgłosiło 36 chórów z województwa małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i śląskiego.
7. Wśród nich były chóry działające przy szkołach, wyższych uczelniach, szkołach muzycznych, parafiach, stowarzyszeniach, samorządowych instytucjach kultury. W konkursie wystąpiło blisko 1.100 chórzystów amatorów reprezentujących wszystkie grupy wiekowe. Zespoły wykonywały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min. Chóry zaprezentowały swoje możliwości artystyczne i repertuarowe.
8. W konkursie wystąpiły następujące zespoły:

Lp

Nazwa Chóru

dyrygent

1.

Chór Parafialny Kościoła NMP Królowej Polski w Podłężu

Krzysztof Lebiest

2.

Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Janusz Wierzgacz

3.

Zespół Wokalny Cantata w Myślenicach

Monika Szymska

4.

Chór młodzieżowy Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

Elżbieta Gawryszewska

5.

Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej CANTATA

Marta Stós

6.

Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego [KChAUJ]

Oleg Sznicar

7.

Zespół Wokalny Unanime z Rzeszowa

Anna Marek-Kamińska

8.

Chór Dziecięcy Wesołe Nutki z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Targu

Ksenia Miśkiewicz

9.

Chór La Musica Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie

Zdzisław Ohar

10.

Chór Mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośnie

Renata Zajdel

11.

Młodzieżowy Chór „Scherzo” I LO w Nowym Sączu

Andrzej Citak

12.

Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie „ECHO”

Zbigniew Huptyś

13.

Chór Chłopięco - Męski Cantus ze Stalowej Woli

Maciej Witek

14.

Kameralny Chór Canticum z Suszca

Barbara Garus

15.

Chór Dziewczęcy Puellarum Cantus ze Stalowej Woli

Katarzyna Pisera

16.

Chór Młodzieżowy I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu

Paweł Lis

17.

Grupa Wokalna Ad Hoc z Chrzanowa

Joanna Kołodziejczyk

18.

Chór Fermata Zielonki

Anna Roj

19.

Krakowski Chór Męski przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Janusz Wierzgacz

20.

Oktet wokalny „Bi-Bi Singers” z Bielska Białej

Dominika Jurczuk-Gondek

21.

Chór Kameralny Parafraza z Krakowa

Magdalena Bargiel

22.

Chór Cantantes Angelicus w Rabce- Zdroju

Kinga Brandys -Wójciak

23.

Chór mieszany Con Fuoco AGH

Diana Mrugała - Gromek

24.

Chór mieszany Tutte le Corde z Centrum Kultury w Gdowie

Elżbieta Gawryszewska

25.

Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Katarzyna Śmiałkowska

26.

Chór kameralny Con Fuoco AGH

Diana Mrugała - Gromek

27.

Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Ewa Kieres

28.

Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Joanna Gutowska-Kuźmicz

29.

Chór Dziecięcy Publicznej Szkoły Muzycznej I st w Gdowie

Elżbieta Gawryszewska

30.

Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce

Izabela Szota

31.

Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Marek Opaska

32.

Chór Mieszany EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Adam Korzeniowski

33.

Chór Cantata z Niepołomic

Bogusław Grzybek

34.

Chór Łańcuckiej Fary

Michał Horodecki

35.

Stowarzyszenie Muzyczne -Chór Camerata w Wieliczce

Izabela Szota

36.

Canticum Canticorum chór młodzieżowy VIII LO im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Małgorzata Mazur

 9. Jury przyznało nagrody w następujący sposób:
„Złotą strunę“
1. Wokalny Cantata w Myślenicach
2. Akademicki Chór Politechniki Krakowskiej CANTATA
3. Młodzieżowy Chór „Scherzo” I LO w Nowym Sączu
4. Chór Fermata Zielonki
5. Oktet wokalny „Bi-Bi Singers” z Bielska Białej
6. Chór Kameralny Parafraza
7. Chór V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
8. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
9. Chór Cantata z Niepołomic
10. Chór Łańcuckiej Fary
11. Chór Mieszany Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Krośni
12. Canticum Canticorum chór młodzieżowy VIII LO im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

„Srebrną strunę“
1. Zespół Wokalny Unanime z Rzeszowa
2. Chór Dziecięcy Wesołe Nutki z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Nowym Targu
3. Kameralny Chór Canticum z Suszca
4. Chór Dziewczęcy Puellarum Cantus ze Stalowej Woli
5. Chór Młodzieżowy I LO im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
6. Chór Cantantes Angelicus w Rabce- Zdroju
7. Chór mieszany Con Fuoco AGH
8. Chór mieszany Tutte le Corde z Centrum Kultury w Gdowie
9. Stowarzyszenie Muzyczne -Chór Camerata w Wieliczce

„Brązową strunę“
1. Chór Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce
2. Chór Dziecięcy Publicznej Szkoły Muzycznej I st w Gdowie
3. Chór kameralny Con Fuoco AGH
4. Grupa Wokalna Ad Hoc z Chrzanowa
5. Chór Chłopięco - Męski Cantus ze Stalowej Woli
6. Chór młodzieżowy Szkoły Muzycznej I i II st. im. B. Rutkowskiego w Krakowie

Dyplom za udział otrzymują:
1. Chór Parafialny Kościoła NMP Królowej Polski w Podłężu
2. Krakowskie Towarzystwo Śpiewackie „ECHO”

Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymują pamiątkowe statuetki Cecylki. Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Jury postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:
Grand Prix konkursu w Niepołomicach, nagrodę specjalną Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza w wysokości 1.000 $

Chór La Musica Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie, wręczoną bezpośrednio przez przedstawiciela Jego Eminencji ks. dr hab. Roberta Tyrałę

W kategorii Chóry dorosłe nagród pieniężnych nie przyznano.
W kategorii Chóry młodzieżowe i akademickie otrzymują nagrody pieniężne:

I miejsce i nagroda Burmistrza Niepołomic Romana Ptaka - Chór Mieszany EDUCATUS Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – 2. 500zł

Ex equo
II miejsce – Żeński Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1.500 zł
II miejsce – Krakowski Chór Akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego - 1.500 zł
II miejsce – Krakowski Chór Męski przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - 1.500 zł
II miejsce – Krakowski Chór Żeński przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - 1.500 zł
II miejsce – Chór Dominanta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - 1.500 zł

III miejsca nie przyznano.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 14 kwietnia 2013r. o godz.1700 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.
11. Jury wyraża gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.
12. Podziękowania składamy Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 1.100 chórzystów. Wasza doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu, o czym świadczą ich słowa: „że czuli się tutaj jak w domu”.
13. Jury XV Małopolskiego Konkursu Chórów zachęca organizatorów do kontynuacji konkursu w Niepołomicach w roku 2014. Równocześnie dziękuje za bardzo sprawne przeprowadzenie eliminacji konkursowych.
14. Jury zauważa z wielką satysfakcją, że w grupie 36 chórów jest tak wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych. Czego dowodem jest przyznanie srebrnych i złotych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów i ich dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.
15. Tegoroczny Konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Gratulujemy wszystkim chórom i Organizatorom.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 • XV Konkursu Chórów_1
 • XV Konkursu Chórów_2
 • XV Konkursu Chórów_3
 • XV Konkursu Chórów_4
 • XV Konkursu Chórów_5
 • XV Konkursu Chórów_6
 • XV Konkursu Chórów_7
 • XV Konkursu Chórów_8
 • XV Konkursu Chórów_9
 • XV Konkursu Chórów_10
 • XV Konkursu Chórów_11
 • XV Konkursu Chórów_12
 • XV Konkursu Chórów_13
 • XV Konkursu Chórów_14
 • XV Konkursu Chórów_15
 • XV Konkursu Chórów_16
 • XV Konkursu Chórów_17
 • XV Konkursu Chórów_18
 • XV Konkursu Chórów_19
 • XV Konkursu Chórów_20
 • XV Konkursu Chórów_21
 • XV Konkursu Chórów_22
 • XV Konkursu Chórów_23
 • XV Konkursu Chórów_24
 • XV Konkursu Chórów_25
 • XV Konkursu Chórów_26
 • XV Konkursu Chórów_27
 • XV Konkursu Chórów_28
 • XV Konkursu Chórów_29
 • XV Konkursu Chórów_30