wyniki bajdurek 2014 1 20140502 1406837920Wyciag z protokołu XXIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK

eliminacje dla powiatu wielickiego - 30 kwiecień 2014r. Dom Kultury w Staniątkach

Organizatorami XXIX Festiwalu Dzieci i Młodzieży Bajdurek eliminacji dla powiatu wielickiego było Centrum Kultury w Niepołomicach i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Centrum Kultury w Niepołomicach na nagrody finansowe przeznaczyło 1.500,00 zł, w tym na Grand Prix 900,00zł, I miejsce – 300,00zł, II miejsce – 200,00zł, III miejsce – 100,00zł. Każdy występujący zespół teatralny otrzymał nagrodę książkową, słodycze i pamiątkowy dyplom.
Udział w Festiwalu zgłosiło 7 zespołów teatralnych z powiatu wielickiego.

Prezentacje konkursowe oceniało jury składające się z aktorów scen krakowskich: Grzegorz Juras - przewodniczący oraz Ewa Mitoń i Jerzy Hojda. 

Do udziału w Festiwalu zgłosiły się zespoły teatralne:
Koło teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu
Grupa Teatralna Żaczek ze Szkoły Podstawowej w Podstolicach
Koniec i kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
Teatr Fantazja & Scena Apollo ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
Grupa teatralna Gagatki ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
Grupa Teatralna Samo Wolka z Gimnazjum Społecznego im .Lady Sue Ryder w Woli Batorskiej

Jury przyznało nagrody w następujący sposób:
Grand Prix honorowane wyjazdem na Finał XXIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK do Nowego Sącza zdobył Teatr Fantazja & Scena Apollo ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Ponadto:
I miejsce - Grupa teatralna Gagatki ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
II miejsce - Koniec i kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
III miejsce - Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu

Organizatorzy nagrodzili wszystkie uczestniczące w festiwalu zespoły nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami. W festiwalu wzięło udział 120 uczestników.

Do udziału w spotkaniu finałowym XXIX Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK, który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca 2014 w MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Jury postanowiło zakwalifikować Teatr Fantazja & Scena Apollo ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach

Dziękujemy nauczycielom, opiekunom i instruktorom za zaangażowanie w przygotowanie zaprezentowanych przedstawień. Jury zachęca opiekunów do dalszych poszukiwań repertuarowych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci i młodzieży. Dziękuje organizatorom za przygotowanie i bardzo sprawne przeprowadzenie przeglądu.