Wyciąg z protokołu z XXVIII Testiwalu Teatrów Dzieci i Młodziezy BAJDUREK - eliminacje dla powiatu wielickiego z dnia 24 kwietnia 2013 w Domu Kultury w Staniątkach.

 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _1
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _2
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _3
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _4
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _5
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _6
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _7
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _8
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _9
 • XXVIII Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Bajdurek _10

 1. Organizatorami XXVIII  Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK eliminacji dla powiatu wielickiego było Centrum Kultury w Niepołomicach oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.
 2. Centrum Kultury w Niepołomicach wyasygnowało pulę nagród finansowych w wysokości 1.500,00 zł oraz nagrody książkowe, słodycze i dyplomy.
 3. Udział w Festiwalu zgłosiło 10 zespołów teatralnych z powiatu wielickiego, z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum.
 4. Festiwal daje możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.Stanowi miejsce prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach kultury.
 5. Komisja konkursowa w składzie:
  Jacek Milczanowski – przewodniczący
  Ewa Mitoń
  Włodzimierz Jasiński
 6. Do udziału z Festiwalu zgłosiły się zespoły teatralne:
  Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu
  Oddział  Przedszkolny  Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Staniątkach
  Krasnale z Przedszkola Samorządowego w Gdowie
  Delfinki z Przedszkola  Niepublicznego  Zgromadzenia Sióstr Służebniczek  w  Staniątkach
  Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu
  Koniec i Kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach
  Baj ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach
  Sierczańskie Gwiazdy ze Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Sierczy
  Echo z Gimnazjum Niepublicznego w Podłężu
  Teatr Fantazja & Scena Apollo ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach
 7. Jury przyznało nagrody w następujący sposób  I miejsce honorowane wyjazdem na Finał do Nowego Sącza:
  Teatr Fantazja & Scena Apollo  ze Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach - Nagroda pieniężna w kwocie  900,00 zł.
  II miejsce: Koniec i Kropka ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śledziejowicach Nagroda pieniężna  w kwocie 400,00 zł.III miejsce: Koło Teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu Nagroda pieniężna w kwocie 200,00 zł.
  Wyróżnienie:  Trójeczka z Przedszkola Samorządowego im. Świętej Kingi w Podłężu

Organizatorzy nagrodzili wszystkie uczestniczące w festiwalu zespoły nagrodami książkowymi i pamiątkowymi dyplomami oraz słodyczami.