32 ftdim bajdurek zapowied 1 20170206 1625564180Centrum Kultury w Niepołomicach zaprasza do udziału w 32. Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży BAJDUREK - eliminacje dla powiatu wielickiego.

I Etap – eliminacje dla powiatu wielickiego odbędą się w Domu Kultury w Staniątkach w dniu 27 kwietnia 2017.

Festiwal stwarza możliwość twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych, upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży oraz konfrontacji, wymiany doświadczeń. Stwarza warunki do prezentacji dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych, pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach, ogniskach pracy pozaszkolnej, ośrodkach i klubach kultury. Nie wykluczony jest udział przedszkolnych grup teatralnych.

Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

Wypełnione Karty uczestnika należy przesłać do 6 kwietnia 2017 r. na adres: Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice,
lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organizatorem Festiwalu jest Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które zaprosi zwycięzcę eliminacji powiatowych do udziału w FINALE odbywającym się 12 - 14 czerwca 2017 r. w Nowy Sączu.

 

REGULAMIN

1. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.

2. Festiwal jest prezentacją dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów teatralnych z województwa małopolskiego, pracujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, domach kultury, stowarzyszeniach i innych.

3. Wiek uczestników nie może przekraczać 16 lat.

4. W Festiwalu nie mogą brać udziału dziecięce i młodzieżowe zespoły obrzędowe. Dopuszcza się udział teatrów lalkowych, ale bez możliwości kwalifikacji do finału.

* Teatry lalkowe kwalifikowane są do finału poprzez udział w 32. Małopolskim Przeglądzie Teatrów Lalkowych o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki w Żabnie w dniu 23 marca 2017 r. Organizator: MCK SOKÓŁ - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.

5. Czas trwania spektaklu nie może przekraczać 30 minut.

6. Zespoły nie mogą zgłaszać na BAJDURKA spektakli, które prezentowały w poprzednich latach.

7. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału na załączonej do regulaminu karcie zgłoszenia w terminie do: 6 kwietnia 2017 i przesłanie jej pod adres organizatorów eliminacji powiatowych.

8. Festiwal przebiega w dwóch etapach:

I ETAP - ELIMINACJE POWIATOWE:

Eliminacje dla powiatu / -ów: wielickiego
Miejsce przeglądu, adres: Dom Kultury w Staniątkach, Staniątki 315
Data, godzina: 27 kwietnia 2017 od godz.10.00
Organizator eliminacji: Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Bocheńska 26,
32-005 Niepołomice tel. 12 281 11 17, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynator: Krystyna Krupa Samek – Dom Kultury w Staniątkach
Kontakt: (tel., fax, e-mail) Krystyna Krupa Samek tel.507 923 224, pon. - pt. w godz.14.00–18.00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. Gospodarz /organizator eliminacji powiatowych przyjmuje na siebie obowiązki organizacyjnie i finansowe.

II ETAP
FINAŁ, który odbędzie się 12-14 czerwca 2017 r. w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, sala im. L. Lipińskiego, ul. Długosza 3.

10. Wszystkie prezentacje - I i II etapu - będą oceniane i omawiane przez Komisję Artystyczną powołaną przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych.

11. Najciekawsze prezentacje I etapu będą kwalifikowane do spotkania finałowego.

* Przy ogólnej ocenie zespołów Komisja Artystyczna brać będzie pod uwagę wiek uczestników w poszczególnych grupach, dzieląc teatry na dziecięce i młodzieżowe.

12. II etap Festiwalu nie ma charakteru konkursu. Celem finału w Nowym Sączu jest prezentacja najlepszych grup województwa małopolskiego. Każdy zespół - finalista - otrzyma dyplom, statuetkę, nagrodę finansową oraz upominki rzeczowe.

13. Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ zapewnia uczestnikom II etapu poczęstunek, natomiast koszt podróży pokrywa instytucja delegująca.

14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Informacji dotyczących Festiwalu udziela Małgorzata Mikulska, tel. 18 4482656, 18 4482610 (sekretariat), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz organizatorzy eliminacji powiatowych:

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie: powiaty miechowski i proszowicki
Centrum Kultury w Niepołomicach: powiat wielicki
Dom Kultury w Kętach: powiat oświęcimski i wadowicki
Dom Kultury w Wolbromiu: powiat olkuski
Gorlickie Centrum Kultury: powiat gorlicki
Limanowski Dom Kultury: powiat limanowski
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu: Miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu: powiaty nowotarski i tatrzański
Miejski Ośrodek Kultury ZAMEK w Suchej Beskidzkiej: powiat suski
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu: powiat myślenicki
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini: powiat chrzanowski
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie: Miasto Kraków i powiat
krakowski

Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski reprezentują na spotkaniu finałowym laureaci 6. Konfrontacji Teatrów Dzieci i Młodzieży TEATRALNE LUSTRA w Brzesku. Organizator: MCK SOKÓŁ – Biuro Organizacyjne w Tarnowie.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

ELIMINACJE POWIATOWE: dla powiatu wielickiego - Dom Kultury w Staniątkach - 27 kwietnia 2017

FINAŁ - Nowy Sącz, 12-14 czerwca 2017 r.

1. Nazwa zespołu: ..........................................

2. Instytucja patronująca:................................

adres:...........................................................

gmina: ................... powiat: .........................

telefon: ................ e-mail: ...........................

3. Imię i nazwisko instruktora: .......................

adres: ........................................................

telefon:  ............ e-mail: .............................

4. Informacja o zespole:

a) skład zespołu:
liczba aktorów: ............... wiek: ...................
liczba opiekunów:........................................

b) krótka informacja o zespole, rok założenia, udział w przeglądach i festiwalach:
................................................................................................................

5. Informacje o spektaklu
a) tytuł spektaklu:....................................

b) autor tekstu / scenariusza:....................

c) opracowanie plastyczne / scenografia: ....

d) opracowanie muzyczne:........................

e) czas trwania spektaklu:........................

f) czas montażu scenografii: ....................
czas demontażu scenografii: ...................


g) inne potrzeby zespołu:
Oświetlenie: ........................................

Potrzebny sprzęt audio video: ................

Inne (np.wielkość sceny): .....................


Uprzejmie prosimy o dokładne i czytelne dane!!! Prosimy również o realne wpisanie czasu występu oraz czasu potrzebnego do montażu i demontażu scenografii – od tego uzależnione jest przygotowanie programu występów.

UWAGA!
Kartę zgłoszenia należy wysłać pod adres organizatora eliminacji powiatowych.
W przypadku zgłoszenia się, a nie wzięcia udziału w Festiwalu, organizator ma prawo obciążyć poniesionymi kosztami instytucję patronującą zespołowi.


KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Festiwalu, w celu wykorzystania ich przez MCK SOKÓŁ oraz organizatorów eliminacji powiatowych w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: a) utrwalenia (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video, b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, c) wprowadzenia do obrotu, d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet, e) publicznego odtwarzania, wyświetlania, f) najmu i dzierżawy, g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.
2. Uczestnicy Festiwalu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w Festiwalu.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz organizatorów eliminacji powiatowych na potrzeby organizacji Festiwalu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatora Festiwalu (w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej MCK SOKÓŁ).


miejsce i data                                                                           kierownik zespołu
                                                                                               
                                                                                               pieczęć i podpis 
instytucji patronująca