KAS 2

Zajęcia kierowane do osób powyżej 55 r.ż., zarówno kobiet jak i mężczyzn. Swój udział w Klubie można zgłosić w dowolnym czasie.

Spotkania seniorów odbywają się raz w tygodniu, a udział w nich jest dobrowolny. Można korzystać ze wszystkich propozycji lub wybrać jedną dowolną.

Seniorzy mogą korzystać z propozycji kierowanych właśnie do nich przez koordynatora klubu, którym jest instruktor domu kultury, ale też sami mogą zgłaszać swoje propozycje i pomysły. Klub tworzony jest z myślą o Seniorach, więc ich głos jest tutaj bardzo ważny.

Wiodącym celem zajęć dla tej grupy osób jest tworzenie propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, troska o zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a także tworzenie warunków do nawiązania nowych lub odświeżenia starych znajomości.

W ramach spotkań odbywają się między innymi:

  • zajęcia warsztatowe rozwijające zainteresowania,
  • spotkania przy kawie i herbacie,
  • wyjazdy do teatru, kina lub na koncert,
  • wycieczki krajoznawcze,
  • gimnastykę dla Seniora
  • dodatkowe informacje:
  • zajęcia nieodpłatne
  • warsztaty prowadzone przez profesjonalnych instruktorów

więcej szczegółów w dom kultury

  • nieodpłatne