Dom Kultury w Staniątkach
Staniątki 315

32 – 005 Niepołomice
tel.12 281-82-57

Od stycznia 2018 roku prowadzenie placówki przejęło

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach