Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

xi zabierzowski przegld koldniczy 1 20191221 1007444028Centrum Kultury w Niepołomicach i Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim zapraszają do udziału w XI Zabierzowskim Przeglądzie Kolędniczym, który odbędzie się  

18 i 19   stycznia 2020 o  godz.16.00

Przegląd cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników, w tym roku, po raz  pierwszy będzie miał formułę dwudniową.

Głównym celem przeglądu jest kultywowanie  tradycji kolędowania i jej upowszechnianie, pokazanie różnorodności zwyczajów i obrzędów kolędowania jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej. W przeglądzie udział biorą grupy kolędnicze, zespoły wokalne, osoby indywidualne i śpiewające rodziny. Przegląd ma charakter gminy.

Karty zgłoszenia należy kierować do  dnia 10 stycznia 2020 roku bezpośrednio do Domu Kultury - tel. 12 281 68 55 w godz.14.00 - 20.00 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły w regulaminie przeglądu oraz w Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

KARTA UCZESTNIKA
XI Zabierzowski Przegląd Kolędniczy "Z nieba wysokiego"
18 i 19 stycznia 2020 od godz.16.00


Imię i nazwisko uczestnika/ nazwa zespołu ....................................................................................................
……………………………………………………………………… lat ……………
Proponowany termin występu /dzień/ .…………………………………….
Rodzaj zespołu (trio, schola, wokalno-instrumentalny, folklorystyczny, itp.) ………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………......
Kategorię wiekową (dzieci; 6 - 14 lat, młodzież; 15 -18 lat, dorośli powyżej 19 lat) ……………...………………………...
Ilość występujących osób ……………….
Kierownik grupy …………………...…………………… tel. kontaktowy ………………………….………
Wykaz wykonywanych kolęd/pastorałek:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Łączny czas występu .............. min
Potrzeby techniczne …………………………………………………….…………………………….………
Kilka słów o uczestniku/ zespole ……………………………………………………………….………...…..
…………………………………………………………………………………………………………..….…
…………………………………………………………………………………………………….….……….

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U z 24 maja 2018 poz.1000) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach, ul. Bocheńskiej 26. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych i udostępnia dane kontaktowe na www.kultura.niepolomice.pl/ Polityka Prywatności. Dane uczestnika przeglądu będą przetwarzane przez Centrum Kultury w Niepołomicach, w celu organizacji XI Zabierzowskiego Przeglądu Kolędniczego. Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest udzielona przez Uczestnika/prawnego opiekuna zgoda na ich przetwarzanie oraz Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Dane uczestnika mogą być przekazywane tylko innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu, zgodnie z literą prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich/dziecka danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Pana/Panią/uczestnika danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia konkursu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie do momentu wycofania. Przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. Dane osobowe podane zostały w sposób dobrowolny.

Oświadczenie uczestnika lub prawnego opiekuna dotycząca autorskich praw majątkowych i wizerunku.
1. Uczestnik/opiekun prawny przenosi nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań prezentowanych podczas przeglądu w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich formach, takich jak fotografia, audio, video, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, pamięci komputera, sieci Internet i facebook, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemisji i retransmisji.
2. Uczestnik udziela zezwolenia na nieodpłatne rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w przeglądzie, w tym na zamieszczania w internecie i facebooku Centrum Kultury i jego partnerów.

Nadesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

...............................................                                                                                                   ...............................
Miejscowość i data                                                                                                                            podpis

 

REGULAMIN
XI Zabierzowski Przegląd Kolędniczy "Z nieba wysokiego"
18 i 19 stycznia 2020 o godz.16.00

ORGANIZATORZY:
Centrum Kultury w Niepołomicach
Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim

CELE PRZEGLĄDU:
1. Kultywowanie tradycji kolędowania i jej upowszechnianie.
2. Ukazanie zwyczajów i obrzędów kolędowania jako ważnego elementu tradycyjnej kultury ludowej.
3. Konfrontacja zespołów kolędniczych działających na terenie Gminy

ZASADY OGÓLNE:
1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy grupy kolędnicze, zespoły śpiewacze, indywidualnych wykonawców oraz śpiewające rodziny z terenu Gminy Niepołomice.
2. Przegląd odbędzie się w sali Domu Kultury w Zabierzowie Bocheńskim w dniach 18 i 19 stycznia 2020 r. od godziny 16.00
3. Czas występu poszczególnych zespołów nie powinien przekraczać 10 minut.
4. Karty zgłoszenia należy kierować do dnia 10 stycznia 2020 roku bezpośrednio do Domu Kultury - tel. 12 281 68 55 w godz.14.00 - 20.00 lub e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Solista podaje imię i nazwisko, wiek, wykonywane kolędę/pastorałkę
6. Zespoły podają: nazwę zespołu, rodzaj zespołu (trio, schola, wokalno -instrumentalny, itp.), kategorię wiekową (dzieci; 6 - 14 lat, młodzież; 15 -18 lat, dorośli powyżej 19 lat), wykonywane kolędy/ pastorałki, ilość występujących osób, określenie potrzeb technicznych.
7. Wykonawcy przyjeżdżają na przegląd na własny koszt i we własnym zakresie.
8. Zapisy i informacje: Dom Kultury w Zabierzowie Bocheńskim tel.12 281 68 55.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U z 24 maja 2018 poz.1000) informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury w Niepołomicach ul. Bocheńskiej 26, które powołało Inspektora Ochrony Danych i udostępnia dane kontaktowe na www.kultura.niepolomice.pl/ Polityka Prywatności. Dane uczestnika przeglądu będą przetwarzane przez Centrum Kultury w Niepołomicach w celu organizacji XI Zabierzowskiego Przeglądu Kolędniczego. Podstawą do przetwarzania powyższych danych osobowych jest udzielona przez uczestnika przeglądu/ prawnego opiekuna zgoda na ich przetwarzanie oraz Ustawa o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Przekazane dane mogą być udostępnione tylko innym podmiotom wymienionym w przepisach prawa. Powyższe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przeglądu, zgodnie z literą prawa, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami. Przekazujący dane ma prawo dostępu do nich oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przeprowadzenia przeglądu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na ich przetwarzanie do momentu wycofania. Przekazane dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu. Dane osobowe podane zostały w sposób dobrowolny.

Oświadczenie uczestnika lub prawnego opiekuna dotycząca autorskich praw majątkowych i wizerunku.
1. Uczestnik/opiekun prawny przenosi nieodpłatnie na Centrum Kultury w Niepołomicach swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznego wykonania prezentowanego podczas przeglądu w celu ich wykorzystania przez Centrum Kultury w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich formach, takich jak fotografia, audio, video, zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu, wprowadzenia do obrotu, pamięci komputera, sieci internet i facebook, publicznego odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemisji i retransmisji.
2. Uczestnik udziela zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w przeglądzie, w tym na zamieszczania w internecie i facebooku Centrum Kultury i jego partnerów).

Nadesłanie Karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków niniejszego regulaminu.