Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

wyniki xxi ogolnopolskiego konkursu chorow 2 20190408 1635593348Wyciąg z PROTOKOŁU XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...”, który odbył się w dniu 6 kwietnia 2019roku w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

1. Organizatorem XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów „O złotą strunę...” było Centrum Kultury w Niepołomicach.
2. Patronat honorowy objął Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak.
3. Pula nagród w konkursie przedstawia się następująco: 
a) Grand Prix Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice pana Romana Ptaka 4.000 zł
b) organizator na nagrody finansowe przeznaczył kwotę 8.500 zł oraz nagrody rzeczowe w postaci statuetek i dyplomów.
4. Nagrody finansowe zostały przyznane za Grand Prix, I, II i III miejsce.

5. Jury w składzie:
ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UP JPII - przewodniczący
prof. dr hab. Jerzy Kurcz
prof. dr hab. Marta Wierzbieniec
prof. dr hab. Wiesław Delimat

6. Udział w konkursie zgłosiło 16 chórów z różnych regionów Polski. W Niepołomicach zaprezentowały się między innymi chóry z Łodzi, Lublina, Nowego Sącza, Leżajska, Myślenic i oczywiście chóry śpiewające w miejscowościach położonych znacznie bliżej, jak Brzesko, Kraków. Były wśród nich chóry znane już niepołomickiej publiczności jak i pierwszy raz goszczące w naszym konkursie. Podczas konkursu miasto odwiedziło blisko 500 chórzystów amatorów, którzy sprawili, że w pięknych komnatach Zamku Królewski rozbrzmiewała muzyka chóralna.
7. Chóry zaprezentowały po 3 utwory regulaminowe z repertuaru polskiego lub zagranicznego, zarówno muzyki dawnej jak i kompozytorów współczesnych, a' capella lub z akompaniamentem fortepianu, w przewidzianym regulaminowo czasie do 15min.

9. Jury przyznało nagrody w następujący sposób:
„Złotą strunę“
1. Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa starsza 
2. Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa młodsza
3. Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie
4. Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
5. Jazzowy Chór Wytwórni Łódź
6. Zespół Wokalny Cantata z Myślenic
7. Chór Canticum Novum z Suszca
8. Chór Clave de sol ze Szczucina
9. Zespół Wokalny z Szalowej

„Srebrną strunę“ 
1. Chór Cantiamo ze Szkoły Podstawej nr 2 w Leżajsku
2. Młodzieżowy Chór Scherzo I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu
3. Chór Allegria z Krakowa

„Brązową strunę“
1. Chór Cantata z Niepołomic
2. Chór Unisono Szkoły Muzycznej I st. im O.Kolberga z Czasławia
3. Mokierski Chór Kameralny z Mikołowa
4. Chór Gaudium z Brzeska

10. Chóry, które zdobyły złotą strunę i nagrodę pieniężną otrzymują pamiątkową statuetkę Cecylkę. Wszystkie chóry otrzymują pamiątkowe dyplomy.
11. Postanowiono przyznać następujące nagrody pieniężne:

Grand Prix w wysokości 4.000 zł fundowane przez Romana Ptaka Burmistrza Niepołomic - Chór Dziecięcy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie

I miejsce:
Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa starsza i nagroda finansowa 2.500zł
Ex aequo
Jazzowy Chór Wytwórni Łódź i nagroda finansowa 2.500 zł

II miejsce: Chór La Musica przy Szkole Podstawowej nr 16 im. F. Chopina w Lublinie grupa młodsza i nagroda finansowa 2.000 zł

III miejsca: Chór Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nagroda finansowa - 1.500 zł

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 6 kwietnia 2019r. o godz.17.30 w sali akustycznej Zamku Królewskim w Niepołomicach.
13. Jury wyraża gorące podziękowania wszystkim organizatorom konkursu za objęcie opieką chórów amatorskich, umożliwienie im prezentacji i konfrontacji osiągnięć artystycznych, stworzenie dobrej atmosfery do rozwoju zainteresowań śpiewem chóralnym, zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci.
14. Z wielkim uznaniem odnotować pragniemy wysoki poziom konkursu, liczne były nowe prezentacje, niektóre chóry występowały po raz pierwszy i to z dużym sukcesem, widoczna była radość i entuzjazm śpiewania, piękne stroje chóralne, wielka kultura prezentacji, a to wszystko sprawiało, że w tych dniach Niepołomice przeżywały wielkie święto chóralne. Bardzo liczne były chóry młodzieżowe i dziecięce co napawa wielką nadzieją.
15. Podziękowania składamy Burmistrzowi Niepołomic Romanowi Ptakowi, gospodarzom konkursu Centrum Kultury z panią dyrektor Małgorzatą Gajda ze współpracownikami i Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach za serdeczne przyjęcie blisko 500 chórzystów. Wasza doskonała organizacja, pomogła wielu dobrze przeżyć czas konkursu.
16. Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów zachęca organizatorów do kontynuacji konkursu w Niepołomicach w roku 2020. Równocześnie dziękuje za bardzo sprawne przeprowadzenie eliminacji konkursowych.
17. Jury zauważa z wielką satysfakcją, że w grupie 16 chórów jest wiele zespołów bardzo dobrych i dobrych, czego dowodem jest przyznanie tak wielu złotych strun. Świadczy to o wysokiej jakości chórów, dobrej pracy dyrygentów oraz ich wielkiej pasji.

  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _1
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _2
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _3
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _4
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _5
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _6
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _7
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _8
  • wyniki XXI Ogólnopolskiego Konkursu Chórów _9

więcej fotorelacja